ABN AMRO zet duurzaamheid centraal in Visie op Sierteelt

De sierteelt heeft in 2020, ondanks de vele beperkingen, een relatief goed jaar gehad. De coronacrisis heeft bloemen en planten steviger op de kaart gezet. De sector heeft al langer het maatschappelijk tij mee: ook bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden onderkennen het belang van een groenere omgeving. Om toekomstbestendig te blijven is aanhoudende inzet op duurzaamheid en heldere communicatie hierover onontbeerlijk. Dat concludeert ABN AMRO in haar recente visie op de sierteelt. Daarin wordt regelmatig verwezen naar de inspanningen en expertise van Glastuinbouw Nederland.

De bank verwacht dat de populariteit van bloemen en planten hoog zal blijven. ‘Met name pot- en perkplanten hebben namelijk het maatschappelijk tij mee. Zo is er steeds meer aandacht voor groen in de tuin, in huis en in kantoren.’ Daarmee onderschrijft ABN AMRO de meerwaarde van de sierteelt op gebied van gezondheid & geluk, een van de speerpunten van Glastuinbouw Nederland.

Energie
Een grote groep bedrijven in de sector neemt bovenwettelijke initiatieven op gebied van verduurzaming. Het traject richting klimaat neutraal telen in 2040 wordt daarbij als voorbeeld genoemd. Als een van de essentiële ontwikkelingen in dat kader noemt de bank de versterking van het onderzoeksprogramma Kas als Energiebron van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. Het rapport heeft ook oog voor de keerzijde, waaronder de veelbesproken forse tariefstijgingen van de ODE. ‘Glastuinbouw Nederland erkent de grote gevolgen daarvan voor haar leden en pleit tevens voor een eerlijke verdeling van die verhogingen.’ De bank verwijst aansluitend naar de ODE-pagina op de website van Glastuinbouw Nederland​​​​​​​

Werkgeverschap
Ook op gebied van arbeid en werkgeverschap noemt de bank duurzaamheid en transparantie van groot belang. ‘Brancheorganisaties hebben de ambitie om de bedrijven uit de sector goede en aantrekkelijke werkgevers te laten zijn met een professioneel en sociaal personeelsbeleid, een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor iedere werknemer. Hiervoor werd door Glastuinbouw Nederland het Masterplan Internationale Werknemers opgesteld. Hierin worden speerpunten aangegeven om te komen tot goed werkgeverschap op het gebied van beloning, gecertificeerde uitzendbureaus, huisvesting en vervoer. Ook hier geldt dat transparantie over de verbeteringen die gemaakt worden de sector kunnen helpen.’

Onzekerheid
De slotconclusie van ABN AMRO is dat de Nederlandse sierteeltsector in 2021 nog een jaar van veel tumult en onzekerheid zal beleven. De onzekerheid rond de huidige lockdown in Europa en de spannende heropening van de economie na de coronacrisis zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Maar ook transportkosten zijn een onzekere factor, hoewel het voor Nederlandse siertelers ook gunstig kan uitpakken als er minder aanvoer is vanuit Kenia en Ethiopië.

In de bijlage de complete Visie op Sierteelt van ABN AMRO.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021