Activiteiten van Stigas voor de glastuinbouw in eerste half jaar 2019

Binnen Stigas zorgt Glastuinbouw Nederland samen met andere organisaties ervoor dat werkgevers in de glastuinbouw over de juiste middelen en instrumenten beschikken voor de beste arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Per jaar gaat €540.000 van de Colland Arbeidsmarktbeleid premie die de ondernemers uit de glastuinbouw betalen, naar Stigas om die middelen en instrumenten te ontwikkelen en de activiteiten uit te voeren.

Bekijk de voortgangsrapportage van de werkzaamheden onderaan dit bericht bij de downloads.

Goed Werkgeverschap is voor Glastuinbouw Nederland een randvoorwaarde voor het boeien en binden van medewerkers. Arbeidsomstandigheden nemen daarin een belangrijke plaats in. Bekijk in het visiedocument wat de ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland onder dit thema verstaat.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies