Adri Bom-Lemstra nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland

Adri Bom-Lemstra (58) wordt met ingang van 1 mei 2021 de nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Zij werkt op dit moment als gedeputeerde van Zuid-Holland, het dagelijks bestuur van de provincie. Hier is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie en innovatie, Land- en tuinbouw, Gezond en veilig en Milieu en bodem. Daarnaast is zij o.a. voorzitter van Greenports Nederland.

Vanuit haar huidige functies is Bom-Lemstra nauw verbonden aan de glastuinbouwsector en inhoudelijk goed op de hoogte van de belangrijkste thema’s, kansen en uitdagingen die er liggen. Zo is zij als gedeputeerde aanjager van de circulaire economie binnen de provincie Zuid-Holland en maakt ze zich hard voor de energietransitie in de tuinbouw.

Adri Bom-Lemstra wordt als voorzitter van Glastuinbouw Nederland het boegbeeld van de Nederlandse glastuinbouw. Samen met de directie en het team van specialisten gaat zij richting geven aan de verdere vergroening en verduurzaming van de sector. De nadruk komt met het aantreden van Bom-Lemstra hierbij nog sterker op de verbinding met maatschappelijke uitdagingen te liggen. Een financieel gezond ondernemersklimaat voor de leden staat daarbij voorop.

De glastuinbouw draagt in het bijzonder bij aan een gezonde en gelukkige samenleving, zowel met haar producten als met de technische innovaties. Ik zie het als mijn taak om de verbinding met onze omgeving te intensiveren, waardoor straks iedereen de glastuinbouw een warm hart toe draagt”, aldus Bom-Lemstra.

Op 3 maart j.l. is de benoeming van Adri Bom-Lemstra als voorzitter door de ledenraad van Glastuinbouw Nederland formeel bekrachtigd. Glastuinbouw Nederland is zeer verheugd met haar aanstelling.

Ruud Paauwe, directeur Glastuinbouw Nederland: “Met de komst van Adri Bom-Lemstra verwacht ik dat Glastuinbouw Nederland een voorzitter krijgt met veel ervaring en kwaliteiten, die tevens bekend staat om haar verbindingskracht. Samen kunnen we verder bouwen aan een gezonde toekomst voor zowel de samenleving als de Nederlandse glastuinbouwsector.”

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2022