Adviezen nieuwe internationale werknemers en continuïteitsplan coronacrisis

Het coronavirus heeft nog steeds grote invloed op bedrijven in de glastuinbouw. Dat vraagt voortdurend om updates van de beschikbare informatie. Zo heeft Stigas een continuïteitsplan coronacrisis opgesteld voor ondernemers in de agrarische en groene sector. Daarnaast legt een nieuwe handreiking van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw uit welke regels op welk moment van toepassing zijn. Het document geeft concrete adviezen ter voorkoming van een corona-uitbraak op het bedrijf.

Het continuïteitsplan coronacrisis dat door Stigas is opgesteld voor ondernemers in agrarisch en groen. Het document geeft antwoord op vragen als: hoe bescherm ik mijn medewerkers, wat moet ik doen bij een besmetting en hoe houd ik mijn bedrijf draaiende bij een uitbraak. Mocht er onverhoopt een uitbraak van corona op het bedrijf plaatsvinden, dan is het zaak Glastuinbouw Nederland of een andere branche- of sectorale organisatie te informeren. Raadpleeg vervolgens het door Stigas opgestelde continuïteitshandboek. De tekst van het continuïteitsplan is te vinden in de bijlage.

Arbeidspiek
Diverse agrarische sectoren hebben de komende weken te maken met een arbeidspiek. De glastuinbouw ziet de scholieren terug naar school gaan, hardfruittelers bereiden de oogst voor en bollentelers zijn druk met het verwerken van de bollen. Hierdoor zullen veel nieuwe werknemers op de bedrijven nodig zijn, waaronder in veel gevallen ook internationale werknemers.

Code oranje
De groep internationale werknemers maakt in de fruit- en bollenteelt doorgaans gebruik van de huisvesting die door of via de werkgever wordt aangeboden. In de coronatijd lopen zaken echter anders dan ‘normaal’. Zeker nu de coronasituatie weer verslechtert en ondernemers te maken hebben met werknemers die uit landen met risicocode oranje komen. Veel ondernemers vragen zich af hoe ze met deze situatie moeten omgaan. Ze realiseren zich dat de coronamaatregelen extra moeite en kosten met zich meebrengen, maar dat de gevolgen van een corona-uitbraak nog veel groter zijn en ertoe kunnen leiden dat het bedrijf wordt stilgelegd.
De nieuwe handreiking van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw legt uit welke regels op welk moment van toepassing zijn en geeft concrete adviezen ter voorkoming van een corona-uitbraak op het bedrijf. Bekijk en download hier de hele handreiking. Daarin is ook de samenvatting te zien.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020