Afscheid van Leo Verbeek als voorzitter vereniging Bioglasteelt

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de vereniging Bioglasteelt is er afscheid genomen van Leo Verbeek. Jorrit Jonkers heeft de taak van voorzitter overgenomen. Hij bedankte Leo voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

 

In 1998 schakelden de gebroeders Verbeek hun glastuinbouwbedrijf om naar biologisch. Naast de ontwikkeling van het glastuinbouwbedrijf dat inmiddels 10 hectare beheert, was Leo Verbeek druk met bestuurlijke activiteiten.

Zo heeft Leo samen met een aantal biologische glastelers in 2017 de vereniging Bioglasteelt opgericht. Vanaf de start was hij voorzitter van de vereniging en heeft hij zich volop ingezet voor de bioteelt. Met name de ontwikkeling van regelgeving en interpretatie van de EU-verordening kregen veel aandacht. Inmiddels is er een voorstel ingediend hoe glastuinders invulling kunnen geven aan de vereiste groenbemestergewassen in de kas. Hiernaast geeft de vereniging invulling aan onderzoeksvragen en volgt het de marktontwikkelingen. Ook internationaal onderhoudt de vereniging contacten met organisatie binnen Europa en zelfs Amerika. 

Mark Meijers

Glastuinbouw Nederland - © 2024