Afstudeeropdracht HAS leidt tot monitoringsprotocol Lyprauta in potorchidee

In opdracht van gewascoöperatie Potorchidee is afgelopen maanden door studenten van de HAS Hogeschool een afstudeeropdracht uitgevoerd over de monitoring van Lyprauta. Op dit moment wordt er door telers van potorchideeën niet duidelijk en consequent gemonitord naar Lyprauta spp.

Monitoring is een belangrijk aspect om de populatiedruk van Lyprauta spp. in de kas gedurende langere periodes in kaart te brengen. Hierbij is het heel belangrijk dat de gegevens uit de monitoring duidelijk en consequent worden geregistreerd. Door de studenten is een monitoringsprotocol opgesteld op basis van het gebruik van vanglampen, omdat dit op het moment de meest efficiënte manier van monitoren is. Het verslag van het onderzoek en het monitoringsprotocol onderaan het bericht te vinden (alleen voor leden van de gewascooperatie Potorchidee. Het betreft een eerste opzet, bedoeld om ervaring mee op te doen en om verder te ontwikkelen. Telers die hiermee aan de slag gaan, kunnen hun ervaringen per mail delen met Astrid van der Helm

Op de foto de door Lyprauta spp. uitgeholde wortelpunten bij phalaenopsis.

Astrid van der Helm

Glastuinbouw Nederland - © 2020