Alle aandacht voor veilig werken met machines

Deze week organiseert het platform Zero Accidents de Veilig op 1-week. Een speciale week vol extra aandacht voor veiligheid op het werk. Hoewel de afgelopen jaren door de sector goede stappen naar veiliger werk zijn gezet, is er nog veel te verbeteren. Vorig jaar stond de agrarische sector op nummer 3 als het gaat om ernstige ongelukken op het werk. Dit jaar zijn tot nu toe zeven dodelijke slachtoffers te betreuren.

Dit jaar besteedt de Veilig op 1-week speciaal aandacht aan het veilig werken met machines. De meeste ongelukken in de agrarische en groene sector gebeuren namelijk met het werken daarmee.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Werkgevers zijn en blijven echter verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Goede instructies en tijdig onderhoud zijn nodig om het aantal ongevallen terug te dringen.

Persoonlijk leed
“Veilig werken met machines begint met bewustwording”, zo zegt Wim van den Boomen van LTO Nederland, tevens werkgeversvoorzitter van Stigas. “En alert zijn op hoe vaak je ‘even snel’ iets net niet helemaal veilig doet. Elk ongeluk is er een te veel.” Van den Boomen benoemt ook specifiek het leed dat dergelijke bedrijfsongelukken met zich meebrengen. “Zolang er nog dingen misgaan, blijven wij ons onverminderd inspannen voor een veilige werkplek.”

Speciale actie tijdens Veilig op 1-week
De Werkgeverslijn heeft samen met Stigas een themapagina samengesteld. Die pagina staat vol met praktische voorbeelden en tips over veilig werken met machines.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020