Alles wat bedrijven moeten weten over de MIT-regeling

De nieuwsbrief van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, die deze week is verschenen, staat geheel in het teken van de MIT-regeling. Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf 7 april 2020 weer subsidie aanvragen binnen deze stimuleringsregeling.

Met de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2020 ruim € 65 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.  

Langetermijn ontwikkelingen
Er is voor gekozen om - ondanks de economische gevolgen van het Coronavirus - vast te houden aan de geplande openstelling van de MIT-regeling. Annulering van de openstelling zou kunnen betekenen dat innovaties, die belangrijk zijn voor de langetermijn ontwikkeling van onder andere de tuinbouwsector, onnodig vertragen. De MIT-regeling kent een ruime openstellingstermijn tot en met 10 september. Dat biedt bedrijven ook ruimte om hun aanvraag later in het jaar in te dienen.
Klik hier voor de complete nieuwsbrief over de MIT-regeling van Topsector T&U.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies