Alles weten over plantweerbaarheid? Dan is de cursus Weerbaar telen iets voor u!

Vanuit het project DuurSaam Glashelder nodigen we u graag uit om deel te nemen aan de cursus Weerbaar telen voor grondgebonden teelten, potplanten en substraatteelten.

Weerbaar telen is de basis van IPM (Integrated Pest Management) om met een minimale inzet van correctiemiddelen het gewas gezond te houden. In de cursus van vier bijeenkomsten worden de relaties en de samenhang van verschillende onderdelen van het teeltsysteem besproken, met als doel tot een weerbaarder gewas en teeltsysteem te komen. De adviseurs en cursusleiders bekijken de (on)handigheden die zij tegenkomen in de praktijk. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: substraat/potgrond/grond, water, kasklimaat, bemesting, plantsapmetingen, drogestof en plantversterkers. Daarnaast komt de werking van het afweer- en verdedigingssysteem van planten tegen ziekten en plagen aan bod.

Resultaat
De cursus Weerbaar telen geeft inzicht in de rol van plantweerbaarheid op de plantgezondheid van het gewas. Tevens wordt geleerd hoe de plantweerbaarheid te beïnvloeden is. Met een betere plantweerbaarheid zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en krijgen dus minder middelen kans om in het milieu terecht te komen. Door het nutriëntengebruik te optimaliseren wordt voorkomen dat een overmaat aan middelen uitspoelt naar het oppervlaktewater.

Doelgroep en docenten
Deelname is mogelijk voor telers, teeltmanagers en teeltassistenten, inclusief medewerkers van veredelaars. De cursus is toegankelijk voor telers van potplanten, snijbloemen en groenten - substraat, potgrond of vollegrond.

De cursus wordt gegeven door Wilma Windhorst (Agropoli/Biocontrole) en René van Gastel (Groeibalans), met ondersteuning van René Corsten (Delphy).

Locatie/tijdvak
De cursus vindt op locatie plaats bij u in de regio. Het is de bedoeling om een eerste bijeenkomst te organiseren in juni 2020. De volgende bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 500 per deelnemer. Voor medewerkers is een subsidie van 50% mogelijk via Colland.  

Aanmelden
U kunt zich tot 28 februari aanmelden door een mail te sturen naar r.corsten@spam-protectdelphy.nl. Let op: het aantal plekken is beperkt tot maximaal 15 deelnemers/bedrijven. Ook voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met René Corsten, tel. 06 533 745 39.

DuurSaam Glashelder

Glastuinbouw Nederland - © 2023