Als seizoensbedrijf aanvraag NOW al indienen of nog even wachten?

Er is een sterke lobby van de werkgeversorganisaties in de land- en tuinbouw, verenigd in de Taskforce Arbeid, om wijzigingen aan te brengen in de NOW. Dit is met name ge-richt op seizoensbedrijven. Het gaat om de berekening van de referte omzet in 2019, de loonsom van januari als basis voor betaling en het mee mogen tellen van uitzendkrachten.

Uit de Kamerbrief van minister Wiebes van EZK blijkt dat het probleem is herkend en wordt erkend. Er zijn daartoe ook voorbeelden vanuit leden van Glastuinbouw Nederland naar voren gebracht. Er wordt blijkens de brief van de minister nagedacht hoe hier wel of niet mee om te gaan. Er zijn door de Stichting van de Arbeid voorbeelden ingediend op welke wijze er aan de seizoensbedrijven tegemoet zou kunnen worden gekomen zonder dat het geweld doet aan de focus van het ministerie op eenvoud en transparantie.

Kansrijk en noodzakelijk
Na dit signaal, dat er mogelijk aanpassing van de regeling vanuit de Kamer komt, zijn er veel werkgevers die de vraag stellen of een aanvraag voor de NOW-regeling nu al moet worden ingediend of dat moet worden gewacht. De Werkgeverslijn heeft handige tools gepubliceerd waarmee werkgevers inzicht kunnen krijgen of en hoe de NOW-regeling van toepassing is. Is een aanvraag kansrijk en noodzakelijk, dan is het verstandig om hier niet mee te wachten en de aanvraag nu al in te dienen. Voor een snelle uitbetaling van de NOW-subsidie is het van groot belang om de formulieren volledig in te vullen. Tot en met 31 mei 2020 kan een aanvraag worden ingediend.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies