Altijd alert zijn voor Perfecte Roos

De gewasontwikkeling en gewasgezondheid zijn twee belangrijke aandachtspunten voor de begeleidende telers van het project Perfecte roos: the next level. In wekelijkse bijeenkomsten wordt de actualiteit gevolgd en het plan voor de komende week besproken. In de grote begeleidingsgroep die vier keer per jaar bij elkaar komt wordt het lange termijn resultaat bekeken.

Gewasgezondheid
De gewasontwikkeling en productie van Avalanche is vanaf de start, nu een jaar geleden, goed geweest. In dit ras is de gewasgezondheid een probleem omdat trips en spint de kwaliteit schade doen. Spint zou normaal met biologische bestrijders goed te beheersen moeten zijn, maar omdat er tegen meeldauw en trips veel is gespoten hebben de biologische bestrijders (Phytoseiulus persimilis) het moeilijk. In Red Naomi! heeft in april de meeldauw weer de kop opgestoken en moest er frequent tegen gespoten worden. In de laatste grote begeleidingsgroep waren dit de punten die de aandacht trokken. Dan blijkt maar weer dat in een langlopend onderzoek je steeds alert moet zijn op problemen die de kop op kunnen steken.

Lichtbenutting
In productie was de afgelopen winter voor Red Naomi! het niveau niet goed genoeg. Er werden in december en januari te weinig stuks – en dus kilo’s- geoogst. De lichtbenutting efficiëntie was minder dan 2 g/mol PAR licht terwijl dat zeker in de winter rond de 2.2-2.4 g/mol aan versgewicht kan liggen. De lange termijn laat zien dat dit in maart en april wel weer op het gewenste niveau terugkeerde. Daarbij bleef de takkwaliteit en knopgrootte goed, zodat het gewicht in g/cm steel wel hoger is dan andere jaren. De bloem heeft naar verhouding meer gewicht dan blad en steel. Een grotere bloem is gunstig voor de kwaliteit.  De houdbaarheid is steeds goed, ook van de Avalanche.

Kasklimaat door gewas
De beheersing van temperatuur en luchtvochtigheid gaat, nu de kas weer volledig gevuld is met gewas, duidelijk beter dan een jaar geleden. Dit was heel goed te zien in de dagen rond Pasen (18-21 april) vergeleken met een jaar terug. Het was een gelijk buitenklimaat met veel zon. In de kas bleef de etmaal temperatuur 2 graden lager dan een jaar terug, toen op 1/3 van de afdeling er een jong gewas Avalanche stond, dat nog weinig verdampte.

Nog één  jaar
Na een jaar telen met een rozenspectrum LED is het nog steeds niet een perfecte roos.  Maar wel is het kwaliteitsprobleem dat onder rood-blauwe LED ontstaat, verdwenen. De uitdaging is om in het komende – en laatste-  jaar van het onderzoek alert te blijven op alle punten die de teelt maken: knipstrategie, belichting, temperatuur, gewasbescherming, watergift en bemesting. Alleen op deze manier is een optimaal resultaat met rozen onder full LED te realiseren

Het onderzoek ‘Perfecte roos: the next level’ is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos en Signify. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. Signify en Koppert Biological Systems leveren een in kind bijdrage.

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2024