Amerikaanse sierteeltvoorman oriënteert zich in Nederland op duurzaamheid

Voorzitter Ken Fischer van American Hort, de Amerikaanse tegenhanger van LTO Glaskracht Nederland, was vorige week op uitnodiging van de stichting MPS in ons land voor een oriëntatie op de Nederlandse aanpak en insteek van verduurzamen in de sierteeltketen.

American Hort is de belangenbehartiger voor de sierteelt in de Verenigde Staten. Ook daar speelt maatschappelijk een discussie over duurzaamheid en de vraag hoe je daar als producenten in de sierteelt mee moet omgaan.

MPS werd in de jaren negentig opgericht op initiatief van de tuinbouwstudieclubs om de bedrijfsvoering in de tuinbouw rondom water, energie, afval en gewasbescherming transparant te maken en te laten toetsen door een onafhankelijk certificeerinstelling.

Benchmark FSI2020 onvoldoende
LTO Glaskracht Nederland zit in het bestuur van MPS. Momenteel vult onze directeur Ruud Paauwe die plek in. LTO Glaskracht Nederland is namens de Nederlandse sierteeltproductie ook aangesloten bij FSI2020. De partijen in FSI werken eraan dat tenminste 90% van de sierteeltproducten die zij produceren en verhandelen in 2020 duurzaam zijn geproduceerd. Als LTO Glaskracht Nederland vinden we de benchmark van FSI2020 op het gebied van verduurzaming onvoldoende. De huidige FSI-benchmark focust nogal sterk op verantwoorden en verantwoordelijk produceren en verhandelen en vooralsnog wat minder op duurzaam produceren en verhandelen

Verduurzamen vraagt inzet en inzicht op het gebied van water, energiegebruik en CO2-uitstoot, afvalbeheer en gewasbescherming. Dat komt in FSI2020 traject onvoldoende tot uiting. Volgens LTO Glaskracht Nederland is een aanscherping op de duurzaamheidsthema’s noodzakelijk, om geloofwaardig te zijn voor de West-Europese consumentenmarkt.

VS-sierteeltvoorzitter Fisher bezocht begin maart vier sierteeltbedrijven in Noord-Limburg, de Brightlabs Campus op het Floriade terrein en het Philips Lichtlaboratorium in Eindhoven. Op de foto zien we gerberateler Eric Theunissen van GERJA BV in Helden in gesprek met Ken Fisher en LTO Glaskracht Nederland bestuurslid Jean Aerts.

Jean Aerts

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies