Arthur van den Berg: 'Normoverschrijdingen hebben grote gevolgen'

Om het toch al beperkte middelenpakket te behouden, is een goede kwaliteit van het oppervlaktewater erg belangrijk. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ligt steeds meer onder een vergrootglas. Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te kunnen behalen moet de glastuinbouwsector nog een aantal stappen zetten.

“Aandacht voor én het voorkomen van lekkages is en blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt”, benadrukt Arthur van den Berg, themaspecialist Water bij Glastuinbouw Nederland, deze maand in vakblad Onder Glas. Tot 2019 daalde het aantal normoverschrijdingen en in 2020 lijkt deze daling in sommige waterschappen te stagneren. “Veel bedrijven zijn goed bezig, maar een lekkage wordt helaas altijd te laat opgemerkt en kan leiden tot een normoverschrijding. Daarom is een regelmatige controle van leidingen en inzicht in de waterstromen belangrijk.”

Vaker controle
Waterschappen zetten ook steeds meer stappen in de controle van de kwaliteit van het oppervlaktewater. “Er wordt vaker gecontroleerd en door DNA-technieken kunnen de veroorzakers van overtredingen beter worden getraceerd. Ook worden soms gegevens opgevraagd bij de NVWA over de aankoop van sommige middelen. Het is in ieders belang dat normoverschrijdingen drastisch worden teruggebracht”, stelt Arthur van den Berg, op de pagina van Glastuinbouw Nederland in Onder Glas (editie september 2021).

Op de website Glastuinbouwwaterproof.nl is zowel de ‘Handreiking teeltwisseling’ als een checklist onderhoud te vinden.

Beluister via deze link de podcast KasGesprek van Glastuinbouw Nederland over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarin spreekt Roger Abbenhuijs met Arthur van den Berg (themaspecialist Water bij Glastuinbouw Nederland) en met Robbert Ballings (senior handhaver Hoogheemraadschap Delfland).

Glastuinbouw Waterproof

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2023