Basis gelegd voor nieuwe generatie teeltmedewerkers snij-cymbidium

In opdracht van het bestuur van de gewascoöperatie Snij-cymbidium heeft er afgelopen periode een basiscursus teelt gelopen voor snij-cymbidium. De cursus is opgezet voor teelt- en productiemedewerkers zonder of met weinig teeltkennis en –ervaring.

Tijdens drie cursusmiddagen kregen de cursisten in vogelvlucht een ‘tour’ door de teelt van de snij-cymbidium. Op de eerste middag werd het onderwerp plantfysiologie behandeld. Dit onderwerp werd behandeld door Jan Voogt. Hierin werd uitgelegd wat een plant nodig heeft om te groeien. In een verkorte versie van Het Nieuwe Telen (HNT) werd het principe specifiek gepresenteerd voor de cymbidiumteelt.

Plantenfysiologie
Tijdens middag twee heeft Wim van der Ende de cursisten uitgelegd hoe specifiek een cymbidiumplant is opgebouwd en hoe die opbouw zich verhoudt tot andere planten. Ook is er een stuk plantenfysiologie besproken, waarbij is stilgestaan bij de gebieden waar de cymbidium van origine groeit. Hierbij is aandacht gegeven aan de klimaatomstandigheden in de gebieden van herkomst. Van daaruit is gekeken hoe de cymbidium onder klimaatomstandigheden in de kas kan groeien en bloeien.

Plantgezondheid
De derde middag stond in het teken van plantgezondheid en gewasbescherming, hierin deelde Jeroen van Schaik zijn kennis met de cursisten over praktische monitoring en scouting: waar herkent een medewerker een plaag, ziekte of schimmel aan? Door middel van foto’s van plaaginsecten, filmpjes en daadwerkelijke waarnemingen in de kas is de basis gelegd voor de deelnemende groep productie- en teeltmedewerkers.

Masterclass
Binnenkort start er een cursus voor gevorderden. Deze cursus bestaat uit vijf middagen waarin de onderwerpen: licht, schermstrategieën, rekenen met techniek, bloei-inductie en bemesting & weerbaar telen worden besproken. Meer informatie over de masterclass volgt snel.

Glastuinbouw Nederland - © 2024