Bedrijfsaanpak ‘Werken aan morgen’ is investeren in gezondheid

Meer werkplezier, minder ziekteverzuim en hogere productiviteit; welke ondernemer wil dat nou niet? Het programma ‘Werken aan morgen’ van Stigas is een investering in de gezondheid, vitaliteit en betrokkenheid van het bedrijf en de medewerkers. Inschrijven voor de bedrijfsaanpak is nog mogelijk.

Stigas heeft een speciaal programma voor bedrijven met meer dan vijftien medewerkers. Dankzij een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds zijn aan deelname geen kosten verbonden. Van belang is wel om niet te lang te wachten, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. De aanpak is bestemd voor agrarische en groene bedrijven in Nederland die zijn aangesloten bij Colland.
Investeren in duurzame inzetbaarheid zorgt voor een waardevolle en langdurigere relatie tussen de werkgever en de medewerker. Dit zorgt voor gezonde en vitale medewerkers en voorkomt dure en tijdrovende personeelswisselingen. Het geeft de medewerker rust en ruimte zich te ontwikkelen. Waar mogelijk werkt Stigas samen met andere sectorpartijen zoals Kasgroeit.

Bedrijfsaanpak
Samen met een adviseur van Stigas onderzoekt de ondernemer waar zijn of haar organisatie staat. Wat is er nodig om medewerkers langer en productief te laten doorwerken. Uitgangspunt is de actuele situatie op het eigen bedrijf en wat op dat moment belangrijk is. Aandachtspunten zijn: verhogen van de vitaliteit van medewerkers, de aanpak van werkstress en het vergroten van het werkplezier.
De basis is mensen laten nadenken over duurzame inzetbaarheid. Het kan ook zijn dat een bedrijf al met het onderwerp bezig is en primair de betrokkenheid van de mensen wil vergroten. De adviseur geeft advies over de beste aanpak en gaat aan de slag met concrete activiteiten.

Meer inzicht
Resultaat van de aanpak is dat medewerkers zich ervan bewust worden dat werken aan hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid belangrijk is om op een plezierige manier tot hun AOW-leeftijd door te werken. Ook krijgen medewerkers inzicht in hun werkvermogen en advies over het vergroten van hun inzetbaarheid. De ondernemer krijgt inzicht in factoren waar het bedrijf het best in kan investeren. Klik hier voor meer informatie.

Stigas

Glastuinbouw Nederland - © 2020