Bekendmaking respijttermijnen Chloorthalonil bevattende producten

Op 26 maart is er een informatie geweest over de beslissing tot non renewal van de actieve stof Chloorthalonil door de EU-commissie SCoPAFF. Op basis van de vastgelegde maximale respijt termijnen heeft het Ctgb nu een beslissing genomen.

Onderstaande termijnen zijn door het Ctgb gepubliceerd:
 

 

Intrekking

Aflevertermijn
(telkens 6 maanden vanaf intrekking)

Opgebruiktermijn

Daconil 500 Vloeibaar

20-11-2019 

20-5-2020 

20-5-2020

Folio Gold

30-6-2019 

31-12-2019

20-5-2020

Olympus

1-10-2019

1-4-2020 

20-5-2020


Voor Daconil® 500 Vloeibaar zijn de respijttermijnen maximaal volgens de EU termijnen.
De toelatingen van Folio® Gold en Olympus® zijn op dit moment maar geldig tot respectievelijk 30-06-2019 en 1-10-2019; het Ctgb kan deze niet administratief verlengen bij een non renewal. Vandaar dat die toelatingen eerder ingetrokken worden dan die van Daconil.
 
Voor Bravo® Premium werden er al respijttermijnen vastgelegd naar aanleiding van de non renewal van propiconazool:
 

 

Intrekking

Aflevertermijn
(telkens 6 maanden vanaf intrekking)

Opgebruiktermijn

Bravo Premium

19-06-2019 

19-12-2019 

19-03-2020

Bron: Sygenta, Theo van Empel

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2020