Belangrijke stappen bloeisturing gerbera met daglengte, lichtkleur en temperatuur

In opdracht van het programma Kas als Energiebron doet Plant Lighting onderzoek naar nieuwe toepassingen met LED-belichting. Daarbij worden proeven gedaan met onder andere aubergine, paprika, aardbei, lisianthus en gerbera. Bij gerbera zijn in twee proeven inmiddels belangrijke stappen gemaakt, doordat zuivere effecten van lichtsom, daglengte en temperatuur op bloei zijn getoetst.

De derde proef bouwt voort op deze kennis. Het doel is om gerbera te telen onder lange dag, zonder dat de bloei van deze kortedagplant wordt verstoord.

Meer bloemstelen
De proef vindt plaats in klimaatkamers van Plant Lighting met de rassen Kimsey, Rich en later ook Suri. Met zonlichtsimulatoren wordt de winter in een kas nagebootst. Er kan worden gevarieerd in lichtspectrum, intensiteit, daglengte en temperatuur. Tijdens de eerste proefronde is getoetst of het mogelijk is de dag te verlengen met een andere lichtkleur. Vanuit de gedachte dat die andere lichtkleur door de plant niet wordt waargenomen als signaal om de bloei te remmen. Dit licht zorgt wel voor meer assimilatie. Als dit werkt kunnen er meer bloemtakken worden geproduceerd op een efficiëntere manier. Een lange dag leidde inderdaad tot productie van meer bloemstelen dan een korte dag bij beide rassen. Echter, omdat de lichtintensiteit gelijk was, was bij lange dag de lichtsom wel hoger.

Kortedageigenschappen
De tweede proefronde was erop gericht om de mechanismen te achterhalen achter de invloed van daglengte en lichtsom. Er is een proef aangelegd met verschillende niveaus van daglengte en lichtsommen en temperatuur. Hierdoor is het mogelijk om de afzonderlijke effecten en de interacties tussen deze omstandigheden te onderscheiden. Deze proef leverde verrassende resultaten op. Zo leidde een hogere temperatuur niet tot een hogere bloemtakproductie, maar wel een kortere uitgroeiduur en een lager bloemtakgewicht. Dat is gunstig in tijden van dure energie. Een hogere lichtsom wordt wel direct benut voor meer bloemtakproductie. Kimsey en Rich verschillen in hun reactie op daglengte. Kimsey produceert meer bloemtakken onder korte dag, terwijl Rich evenveel bloemtakken produceert. Dit zou betekenen dat Rich geen kortedageigenschappen heeft. Echter de botanische metingen laten zien dat Rich wel reageert op daglengte. Rich maakt onder lange dag groter en zwaarder blad. Dit zorgt ervoor dat er meer licht onderschept wordt. Daardoor heeft Rich meer assimilaten waarmee er uiteindelijk evenveel bloemtakken geproduceerd worden als onder korte dag.

Gelijke lichtsom
Op dit moment loopt een derde proefronde waarin de dag weer wordt verlengd met andere lichtkleuren, maar dit keer bij een gelijke lichtsom. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend.

Het project wordt uitgevoerd door Plant Lighting, de teelt wordt begeleid door Flori Consult Group en de proef wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Gerbera en Signify.
(Tekst: Marius Bongers, Plant Lighting)

Kas als Energiebron

Mark Meijers

Glastuinbouw Nederland - © 2024