Bereid u voor op de storm

Glasschade vraagt om de nodige aandacht bij het opruimen. Stigas heeft voor u een aantal aanbevelingen en tips op een rij gezet hoe u ongevallen als gevolg van grotere of kleinere glasschade kunt voortkomen. Ook ZLTO heeft naar aanleiding van de ramp voor de zomer vorig jaar een Glastuinbouw crisisdraaiboek opgesteld. Lees hoe u zich kunt voorbereiden op de storm en hoe u veilig de schade herstelt.

Advies ter voorbereiding op de storm

 • Zet de radio op een zender waar het weerbericht te horen is en maak vooraf afspraken wanneer de kas verlaten moet worden.
 • Creëer schuilplekken binnen de kas.
 • Maak je klein en bedek je hoofd met materiaal dat je bij je hebt (fust, oogstbakken).
 • Bij geen bescherming: leg de handen op hoofd en buig je armen naar elkaar toe en ren naar de schuur.
 • Stel een verzamelpunt vast waar iedereen geteld kan worden na de calamiteit.
  – binnen het gebouw (bij storm en hagelbuien)
  – buiten het gebouw (bij brand)

Advies na afloop van storm

Veiligheidschecklist
Houd je gedachten bij het werk!

 • Wacht tot de storm of hagelbui geheel voorbij is voordat wordt begonnen met opruimen.
 • Laat alleen personen ouder dan 18 jaar helpen bij het opruimen na een storm / windhoos of hagelbui.
 • Voer voordat je de kas betreedt, na een calamiteit, eerst een LMRA
 • (laatste minuut risico analyse) uit. Hierdoor bepaal je of de situatie veilig genoeg is om aan de slag te gaan.
 • Betreed de kas alleen met persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Werk veilig op hoogte dat wil zeggen met daarvoor bestemde hulpmiddelen zoals een hoogwerker, officiële werkbak, buisrailwagen met reling rondom en / of valbescherming.
 • Controleer of er geen mensen in de kas onder u aanwezig zijn wanneer op het kasdek of vanaf een hoogwerker of buisrailwagen wordt gewerkt.
 • Verwijder gebroken glas altijd van boven naar beneden.
 • Beperk handmatig tillen van glas.
 •  Maak indien mogelijk gebruik van vacuümapparatuur.
 • Voorkom het lopen met (zware) glasplaten.
 • Houd het glas NOOIT tegen als het valt.

Download hier het crisisdraaiboek.

Stigas

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies