Bestuursexcursie: In gesprek over water en glastuinbouw

Op 11 mei organiseerde Glastuinbouw Nederland samen met Waterschap Limburg en LLTB een bestuursexcursie ‘water en glastuinbouw’ bij Gubbels Kwekerijen in Maasbree.

Het doel van deze bestuursexcursie was een kennismaking met ‘water en glastuinbouw’ en daardoor inzicht te krijgen in het beleid en de praktijk. Bestuurders en medewerkers verdiepten zich in wet- en regelgeving en de ondernemerspraktijk op de thema's gietwatervoorziening, bedrijfswatersysteem en omgaan met restwaterstromen.

Uiteraard mocht een rondgang over het bedrijf niet ontbreken. Eigenaar Erik Gubbels gaf tekst en uitleg. Over en weer werden afspraken gemaakt om samen te werken op gemeenschappelijke onderwerpen.

Op de foto v.l.n.r.: Erik Gubbels (Gubbels Kwekerijen), Jules Heijkers (Waterschap Limburg), Jean Aerts (Glastuinbouw Nederland), Sjriek Crompvoets (Waterschap Limburg), Arnold Janssen (Waterschap Limburg) en Peter van Dijck (LLTB)

Annemie Hermans

Glastuinbouw Nederland - © 2022