Bijeenkomst LED in tomaat op 31 mei

Het gebruik van LED-belichting is in de tomatenteelt, mede door de grote impact van de energiecrisis, het laatste jaar flink toegenomen. Het telen onder LED blijkt echter vaak een uitdaging. Tijdens de bijeenkomst LED in tomaat op woensdag 31 mei (14.30 uur) wordt het laatste onderzoek toegelicht en geïnventariseerd wat er in de praktijk gebeurt.

Door dit samen te brengen krijgen de aanwezigen een beter beeld van wat er nodig is voor het telen van tomaat met LED-belichting. Daarnaast wordt geïnventariseerd wat er nodig is om de praktijk beter te ondersteunen om optimaal met LED-belichting te kunnen werken.

Na de opening door Annelies Hooijmans (netwerkcoördinator Glastuinbouw Nederland), geven Stijn Jochems en Lisanne Schuddebeurs (Delphy) een toelichting op het lopende onderzoek Tomaat fossielvrij met full LED. Arie de Gelder (Wageningen University Research Business Unit Glastuinbouw) bespreekt het onderwerp LED en verdamping. Middels Mentimeter wordt geïnventariseerd wat de praktijk doet met LED en wat er verandert komend seizoen.
In de aansluitende brainstorm staat de plant centraal; waar liggen nog vraagstukken bij LED-belichting in tomaat? Om het kwartier wisselen de volgende onderwerpen:

  • Zetting (bloemkwaliteit en bevlieging)
  • Doorkleuring vruchten (uitgroeiduur en afwijkingen) 
  • Verdamping (incl. voedingsopname)
  • Planttemperatuur versus luchttemperatuur (generatief versus vegetatief

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Kas als Energiebron

Annelies Hooijmans

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023