Bijzonder compacte groei in eerste twee perkplantenteelten fossielvrij

De perkplantenteelt krijgt te maken met een vooruitzicht waarin fossielvrij moet worden geteeld en een toekomst zonder chemische remmiddelen. Er heerst een nultolerantie op plagen die steeds lastiger te bestrijden zijn door het alsmaar kleiner wordende middelen pakket. Genoeg redenen om de perkplantenteelt tegen het licht te houden en te ontwikkelen richting een fossielvrij en duurzaam teeltconcept.

Daarnaast is het voor de perkplantentelers een extra uitdaging doordat er zelfs geen natuurlijke bestrijders mogen worden aangetroffen op het eindproduct. Al deze ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van het product.

De gebruikte techniek
Deze proef kent een aanpak die zich richt op integrale duurzaamheid. Het doel is fossielvrij en duurzaam te telen en tegelijkertijd de plantkwaliteit verbeteren met oog voor de gewasgezondheid. Streven is ook een versnelling van de teelt te realiseren met behulp van LED-belichting. Hiervoor is de teelt uitgerust met twee schermen ter isolatie met een ontvochtigingsapparaat om vochtproblemen onder gesloten schermen te voorkomen.
Het gekozen spectrum, dR-W-hB, moet zorgen voor een compacte groei van de perkplanten door het relatief hoge aandeel van 22% blauw (hB). Het klein beetje wit licht (W) dat aan het spectrum is toegevoegd, zorgt ervoor dat de teler in staat blijft om zijn gewas goed te beoordelen onder het kunstlicht. De lichtintensiteit is 100 µmol/m2/s, en is zo gekozen dat een teler met 4000 Lux SON-T dezelfde stroomaansluiting kan gebruiken om zijn lichtintensiteit te verdubbelen bij omschakeling naar LED.

Eerste twee teeltrondes geslaagd
Er staan zes teeltrondes gepland. In elke ronde wordt een ander gewas geteeld. Twee teelten - petunia en calibrachoa - zijn inmiddels voltooid met verrassende resultaten, zowel qua kwaliteit van het product als de snelheid van de teelt. De etmalen zijn met 18.5 tot 21°C in lijn met de lichtsommen. De ventilatielijn ligt op 25°C relatief hoog om de gedoseerde CO2 in de kas te houden. De hoge dagtemperatuur wordt in de nacht gecompenseerd zodat er minder warmte ingebracht hoeft te worden. In de eerste ronde van week 5 tot week 9 zijn drie variëteiten petunia’s afgekweekt: Viva Purple, Purple Vein en Blue Stardust. De Purple en Purple Vein groeide compact zonder remmiddelen te hebben gebruikt. Met als grootste compliment dat de teler de planten zelfs terug wilde hebben aan het einde van de teelt voor de verkoop.

Verschillen in potvochtigheid
De tweede teeltronde met calibrachoa’s startte met overlap van de eerste teelt in week 7 waarbij de variëteiten petunia, waar niet op werd gestuurd, ruimte moesten maken voor de nieuw te starten teelt.
De cali’s werden gelijk op eindafstand gezet, 29 potten/m2, toen de Petunia’s plaats hadden gemaakt. Het hoofdras Cabaret Dark Blue, waar op gestuurd werd, groeide mooi compact  zonder gebruik van remmiddelen. Mits er goed werd gestuurd op de potvochtigheid. De bijrassen, Cabaret White en Rose, die meegingen in de watergift en klimaatstrategie van het hoofdras, groeide te weelderig en hebben waarschijnlijk gemiddeld te vochtig gestaan, doordat ze aan de rand van de afdeling stonden en veel schaduw vingen. Ook bij de Dark Blue was er een duidelijk verschil te zien in groei door verschillen in potvochtigheid. De gemiddeld drogere potten van de Dark Blue waar op werd gestuurd, hadden een perfecte compactheid en eindkwaliteit na 7 teeltweken.

Uitdagingen
Op de planning staat om in week 15 te starten met drie variëteiten geranium, met twee staande types en een hanggeranium. In week 22 wordt er gestart met de teelt van cyclamen. De uitdagingen voor de cyclamenteelt zijn om de plantkwaliteit te behouden door fusariuminfectie te voorkomen en om de teelt te versnellen door een optimaal zonlicht niveau toe te laten met behulp van het PARperfect schermprincipe in combinatie met verneveling.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Ook dragen de Gewascoöperatie Eénjarige zomerbloeiers, Signify, Ludvig Svensson, Florensis, Schoneveld Breeding en Wireless Value bij aan dit project.

Kas als Energiebron

Tristan Marçal Balk (Delphy)

Glastuinbouw Nederland - © 2024