Biociden bijeenkomst met toelatingshouders

Op het gebied van biociden verandert er de komende periode veel. LTO Glaskracht Nederland organiseert samen met LTO Nederland, Plantum en de CEMP’s (Coördinator Effectief Maatregelen Pakket) van alle plantaardige sectoren op dinsdag 28 november een besloten bijeenkomst voor toeleveranciers/ toelatingshouders van biociden in de sectoren: akkerbouw, bollen, bomen, paddenstoelen, fruit, glasgroenten, bloemisterij, vollegrondsgroenten en uitgangsmateriaal.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de visie en het beleid LTO Nederland ten aanzien van het biocidengebruik toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillen tussen reinigingsmiddelen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Voor toepassing van biociden en gewasbeschermingsmiddelen moeten er toelatingen zijn, danwel aangevraagd worden. De CEMP’s kunnen u ondersteunen in deze aanvraag. Om deze reden is er na afloop van het plenaire programma de mogelijkheid om één op één een gesprek aan te gaan met een van de CEMP’s om hierover van gedachten te wisselen. Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot donderdag 23 november 2017, 13.00 uur via deze link.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2022