Biodiversiteit rondom kas zorgt voor meer natuurlijke vijanden

Het aantal natuurlijke vijanden rondom kassen gaat aanzienlijk omhoog ten opzichte van standaard bermen met kort gemaaid gras. De struiken, bomen en bloemvelden voorzien natuurlijke vijanden van alternatieve prooien, stuifmeel, nectar en schuilplekken, waardoor populaties natuurlijke vijanden zich konden vestigen en ontwikkelen. Gevolg is wel dat er ook meer plagen, zoals trips  komt naast de kas.

Behoud van biodiversiteit is van groot belang voor de land- en tuinbouw voor het bestuiven van gewassen en de beheersing van plagen. In hoeverre de directe omgeving van kassen van invloed is op plaagbestrijding in kassen, is echter nauwelijks bekend. Daarom zijn gedurende 2 tot 3 jaar bloemvelden, bomen en struiken naast kassen in de Bommelerwaard en het Oostland gemonitord.

De aangelegde bomen en struiken bleken bijzonder nuttig voor het vroeg aantrekken en faciliteren van predatoren met specifieke bladluissoorten die niet schadelijk zijn voor kasteelten. Met deze functie kunnen ze een belangrijke aanvulling zijn op bloemrijke kruiden die vooral nectar en stuifmeel leveren voor natuurlijke vijanden.

De studie toont echter ook aan dat de toenemende diversiteit van bloeiende planten in de buurt van kassen de totale tripsdichtheden verhoogt, waaronder potentiële plagen soorten zoals Thrips tabaci en Thrips fuscipennis. In hoeverre deze populaties naar kassen migreren is niet duidelijk en zal nader onderzocht moeten worden.

De analyse van tripsen en tripspredatoren per bloeiende plantensoort vertoont interessante verschillen. De bloemmonsters laten zien dat er grote variatie is in aantrekkelijkheid voor trips tussen de plantsoorten. Dit biedt mogelijkheden om plantsoorten te selecteren die niet heel aantrekkelijk zijn voor trips en tegelijkertijd goede waardplanten zijn voor Orius.

Het onderzoek laat zien dat naast de bijdrage aan het algemeen herstel van biodiversiteit er ook veel potentie is voor functionele biodiversiteit waarbij de verhoogde aantallen natuurlijke vijanden bijdragen aan de bestrijding van plagen in en rondom kassen. In welke mate dit daadwerkelijk gerealiseerd kan worden zonder al te veel risico’s te lopen op verhoogde plaagdruk zal nader onderzocht moeten worden. 

Het onderzoek is uitgevoerd door de WUR Glastuinbouw en werd gefinancierd door het Ministerie van LNV via de Topsector T&U, stichting KIJK, gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Westland en Greenport West-Holland.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024