Blijf op de hoogte van de waterkwaliteit

Binnen het deelproject ‘Monitoring’ meten we de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden Erica, Klazienaveen en Zuidbroek/Sappemeer. We brengen de lozingen in kaart en krijgen zo ook inzicht in de voortgangsresultaten van het Maatregelprogramma.

Als glastuinder is het van belang dat u kennisneemt van de relevante monitoringsresultaten. Dan kunt u zélf het verband leggen tussen een eventuele lozing en de waterkwaliteit. Ook laten de resultaten zien of we op de goede weg zijn met onze gezamenlijke inspanningen om emissie naar het oppervlaktewater te beperken. Het resultaat van de meest recente metingen van gewasbeschermingsmiddelen, een vergelijking met vorige meetresultaten én een overzicht van nutriëntenconcentraties vindt u hier op onze website. U treft op de website ook een lijst met aangetoonde stoffen per glastuinbouwgebied aan. Heeft u opmerkingen of vragen? We horen het graag via duursaamglashelder@spam-protectltonoord.nl.

DuurSaam Glashelder

Glastuinbouw Nederland - © 2023