Boetebeleid voor ontbreken RIE aangescherpt

De Inspectie SZW heeft onlangs het boetebeleid voor het niet hebben van een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie aangescherpt. Dit betekent dat de Inspectie direct een boete kan geven als een bedrijf niet beschikt over een actuele RIE.

Uit recente cijfers van Stigas blijkt dat er vanaf 2017 in de sector Glastuinbouw 1192 bedrijven aan de slag zijn gegaan met de RIE. Dit betekent dat van minimaal 49% van de teeltbedrijven, die bij Colland geregistreerd zijn als bedrijven met personeel, niet bekend is of zij beschikken over een actuele RIE en of ze daarmee risico lopen op een boete. Bovendien zijn die boetes ook nog eens verhoogd.

Aanpassen bij wijziging
In de regel mag een RIE niet ouder zijn dan vier jaar. Hij moet sowieso worden aangepast als er een wijziging van de bedrijfssystemen plaatsvindt. Glastuinbouwbedrijven die twijfelen of hun RIE nog actueel is, kunnen contact opnemen met Stigas.

Eduard van der Harst (Stigas)

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies