Brabantse waterschappen passen regels grondwateronttrekking aan

Waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel en waterschap Brabantse Delta hebben voor een deel van hun gebied de regels veranderd voor het oppompen van grondwater voor agrarische doeleinden per 1 januari 2021. Het gaat om bedrijven met glas, tunnels en containervelden/trayvelden in de groene gebieden.

Wat verandert er?
Het waterschap heeft het vergunningensysteem vervangen door een meldingssysteem. Dat levert voor de ondernemer meer flexibiliteit op en minder administratieve verplichtingen. Tegelijkertijd willen de waterschappen stimuleren dat agrariërs zuinig omgaan met water. Dat kunnen ze aangeven in een bedrijfsspecifiek Bedrijfswaterplan. Dat Bedrijfswaterplan moet worden goedgekeurd door het waterschap.
Bedrijven met glas, tunnels en containervelden gaan al zuinig om met water: ze vangen het hemelwater op en gebruiken het voor de watervoorziening. Ze passen druppelirrigatie toe, zodat er niet meer water wordt toegediend dan nodig is. En als er toch nog water overblijft, wordt het via drains opgevangen en opnieuw gebruikt. Door dit alles is er relatief weinig aanvullend grondwater nodig. Want de waterkringloop is al bijna gesloten.

Veranderen de rechten?
De rechten van de ondernemers in de gebieden veranderen niet. De vergunde grondwaterputten mogen ook in de nieuwe situatie worden gebruikt, met de in de vergunning genoemde capaciteit en diepte. Het meldingssysteem biedt wel meer mogelijkheden voor het maken van een nieuwe put, bijvoorbeeld op een geheel nieuwe locatie.

ZLTO helpt
Het is uiteraard mogelijk zelf een bedrijfswaterplan op te stellen. Maar dat hoeft niet. ZLTO helpt ondernemers in een uur met het opstellen van hun bedrijfswaterplan, online, thuis aan de keukentafel of tijdens een sessie in de buurt. Natuurlijk tegen een aantrekkelijk ledentarief en het bedrijfswaterplan staat bij de waterschappen bovendien garant voor kwaliteit. Meer informatie is te vinden op www.zlto.nl/bedrijfswaterplan.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies