Brandbrief LTO Glaskracht Nederland over huisvesting arbeidsmigranten Zuidplaspolder

Het regiobestuur van LTO Glaskracht Midden Zuid-Holland is bezig om samen met diverse glastuinbouwbedrijven een brandbrief te sturen naar de gemeente Zuidplas over huisvesting arbeidsmigranten. Momenteel is de gemeente namelijk aan de slag met handhavingsacties tegen permanente bewoning op diverse recreatieparken binnen de gemeente

Ook andere initiatieven van ondernemers voor huisvesting op het eigen bedrijf (caravans, ombouw van bedrijfsgebouwen, leegstaande bedrijfswoningen benutten etc) worden door de gemeente actief ontmoedigd en het aantal beschikbare (huur)huizen wordt steeds minder.

Ondanks herhaaldelijk verzoeken van diverse partijen (waaronder het bestuur van LTO Glaskracht Midden Zuid-Holland) is er nog steeds geen goed gemeentelijk beleid. Ondertussen is er wel een probleem met huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente en het wordt alleen maar erger. Voor ons is de maat nu echt vol. LTO Glaskracht Midden Zuid-Holland gaat daarom op korte termijn een brandbrief sturen aan het College (met afschrift aan de Raad) om tot overleg te komen én tot een oplossing op korte termijn.

Mocht u nog mee willen tekenen, neem dan contact op met Leonie Claessen

Glastuinbouw Nederland - © 2023