Brief overheid aan Tweede Kamer over CO2 voorziening: Glastuinbouw Nederland en OCAP tevreden, maar nog stappen te nemen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de overheid belangrijke toezeggingen gedaan om de bestaande CO2 voorziening  te behouden en uit te breiden. Hiermee reageert de overheid op de motie van Von Martels cs. en op de verstuurde brandbrief van Shell, OCAP en Glastuinbouw Nederland. Glastuinbouw Nederland en OCAP zijn hiermee tevreden. Toch moeten er nog verdere stappen genomen worden om CO2 levering uit te breiden.

Verkeerde prikkels
In de brief erkennen Minister Wiebes en Schouten dat uitbreiding van de CO2 levering essentieel is om het aardgasverbruik van de glastuinbouw verder terug te dringen. Ook erkent de overheid dat de prikkels voor producenten van CO2 op dit moment niet optimaal zijn om dit aan de glastuinbouw te leveren. Dit komt doordat levering aan de glastuinbouw in de regelgeving zoals in het Europese CO2 emissiehandelssysteem (EU-ETS) en ook de nationale CO2 heffing niet erkent wordt als emissiereductie. Daardoor wordt het voor CO2 -producenten interessanter om CO2 op te slaan onder de grond dan dit te leveren aan de glastuinbouw. Zo zal Shell de CO2 die nu aan OCAP geleverd wordt eerder op willen slaan, waardoor dreigt dat de levering aan de glastuinbouw via OCAP grofweg halveert.

Behoud bestaande levering Shell CO2
De overheid stelt in de brief dat ze middels een innovatiepilot de bestaande CO2 levering wil behouden. Dit door het mogelijk te maken dat bio-CO2 van Alco – die niet onder het EU-ETS en CO2-heffing vallen – administratief te verrekenen met CO2 van Shell. In de winter wordt dan extra CO2 van Alco opgeslagen, omdat de vraag vanuit de glastuinbouw laag is. Die CO2 wordt dan verrekend met CO2 van Shell, die in de zomer aan de glastuinbouw geleverd wordt. Hiermee wordt het mogelijk dat de glastuinbouw de bestaande CO2-levering grotendeels behouden blijft, maar dat ook de CO2 van Shell wordt opgeslagen.

Daarnaast geeft de overheid aan dat met betrokken partijen wordt onderzocht of er nog meer belemmeringen zijn om de CO2-voorziening uit te breiden. Ook wordt op dit moment onderzocht of CO2-levering aan de glastuinbouw opgenomen kan worden in de subsidieregeling SDE++.

Tevreden, maar vervolgstappen nodig
Glastuinbouw Nederland en OCAP zijn tevreden, omdat de overheid een goede analyse maakt van de problematiek en erkent dat de prikkels voor CO2-producenten om CO2 aan de glastuinbouw te leveren nu niet optimaal zijn. Ook zijn beide partijen blij dat er belangrijke stappen gezet worden om de bestaande CO2-levering te behouden via de innovatiepilot. Gezien het grote belang van de verdere verduurzaming van de glastuinbouw wijzen ze er op dat dit ook verder gezamenlijk uitgewerkt en daadwerkelijk gerealiseerd moet worden.

Wel benadrukken Glastuinbouw Nederland en OCAP dat nog verder stappen moeten worden genomen om de

CO2-voorziening uit te breiden zoals ook gevraagd in de eerder verstuurde brandbrief. Zeker voor de kortere termijn is uitbreiding belangrijk om snel stappen te zetten in vermindering van CO2-emissie. Zij willen hierover zo snel mogelijk verder in overleg om tot oplossingen te komen.

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2020