‘Building business’ ook met reststromen glastuinbouw

Zowel de bouwsector als de glastuinbouw heeft grote ambities op weg naar een circulaire toekomst. In eerste instantie lijken de sectoren mijlenver uit elkaar te liggen, maar in de praktijk zijn er al tal van verbindingen. Waar liggen de kansen voor ondernemers in de glastuinbouw? Dat is een vraag die aan bod komt tijdens de bijeenkomst ‘Building Business with Biomass Heroes’

De bouwsector heef een enorme uitdaging om aan hernieuwbare materialen te komen. In een circulaire economie bestaat geen afval. In de glastuinbouw zullen er altijd reststromen zijn. Hoe kunnen deze sectoren gezamenlijk naar een circulaire toekomst? Dat komt aan bod tijdens de bijeenkomst op woensdag 9 oktober op de Brightlands Campus Greenport Venlo, georganiseerd in de Dutch Food Week door het Bio Treat Center en SIGN.

Extra stimulans
Namens SIGN benadrukt medeorganisator Dewi Hartkamp dat het evenement voor ondernemers in de glastuinbouw niet alleen interessant is voor een veelzijdige blik op de toekomst, maar ook voor mogelijkheden op kortere termijn. “Het wordt voor telers steeds lastiger om gewasresten af te voeren voor verwerking tot compost. Dat is een extra stimulans om te kijken naar de mogelijkheden van reststromen en nieuwe samenwerking. Die mogelijkheden zijn er op gebied van nichemarkten zoals verpakkingen, maar ook richting grotere markten zoals de bouw. Deze bijeenkomst wil ondernemers hiertoe een impuls geven.”

Krachtige pitches en oplossingsrichtingen
Na de inleidingen worden er middels een groot aantal krachtige pitches diverse innovaties gepresenteerd, die de verbinding maken tussen biomassa en de bouw. Centrale thema’s: welke knelpunten komen de ondernemers tegen en hoe kan gezamenlijk worden gewerkt aan oplossingen? Denk hierbij aan schaalbare verdienmodellen, nieuwe technologie, en markttoegang.
Klik hier voor de agenda en het complete programma van ‘Building Business with Biomass Heroes’. De bijeenkomst begint om 17.00 uur.

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies