Burgemeester Van Ardenne: "Westland staat voor uitdagingen op gebied van circulaire economie"

Per 1 oktober 2017 is Agnes van Ardenne-van der Hoeven waarnemend burgemeester van de gemeente Westland. Als tuindersdochter uit Maasland en ervaren politica is dit voor haar weer een hele nieuwe rol.

Dag en nacht klaarstaan voor de inwoners vindt zij vanzelfsprekend. Zij ziet haar rol als burgemeester vooral in het ‘ontwarren’ van knopen, dus in het oppakken van zaken die niet goed lopen. Na het verkennen van de directe omgeving (ambtenaren, omliggende gemeenten en andere overheden) is zij nu bezig met het verkennen van de buitenring, het maatschappelijk veld.

Eén van de dingen die haar de eerste periode opgevallen zijn is de vrijwillige brandweer. “In ieder dorp een eigen korps en kazerne. Wat een inzet, ook van het gezin. Want brandweerman ben je met z’n allen. Denk maar eens aan oudjaar. Toen is de brandweer in Westland toch nog 56 keer uitgerukt, terwijl het een redelijk rustige jaarwisseling was.”

Trots
En dan de economie. Het enthousiasme spat ervan af bij Agnes van Ardenne  als zij over de economische ontwikkeling in Westland spreekt. “Westland hoort in de top 6 van Nederland”, vertelt ze. “Er is hier zoveel dynamiek. Westland zit in een boost die zijn weerga niet kent. Ook de gemeente heeft daar aan bijgedragen. Zo is er veel geïnvesteerd in de aanleg van wegen om de toegenomen productie snel te kunnen afvoeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft niet zitten wachten tijdens de recessie maar heeft alvast geïnvesteerd zodat Westland daar nu van kan profiteren.

Daarbij is Westland zo slim om niet alleen te produceren, maar ook te veredelen en te blijven investeren in productvernieuwing. Alle schakels uit het cluster zitten in Westland, ook energieleverende kassen zitten in die loop. Daardoor kom je los van de grond en gaat deze gemeente sneller”.

Uitdaging
De uitdagingen die Agnes van Ardenne ziet, liggen met name op het nog efficiënter worden in het voeden en vergroenen van de wereld. “Het is belangrijk dat Westland veel meer inzet op circulair, dus produceren met minder CO2-uitstoot en afval hergebruiken. Het zou toch mooi zijn als de vrachtwagens die Westland uitrijden straks terugkomen met producten die uit afval kunnen worden gewonnen. Denk aan eitwitten, cellulose, vezels. Die kunnen dan weer nuttig gebruikt worden voor de voedingsindustrie, in cosmetica of voor groene medicijnen.”

Agnes van Ardenne was vicevoorzitter van het transitieteam Biomassa en Voedsel binnen het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ en heeft meegeschreven aan de agenda. Deze agenda is op 15 januari in ontvangst genomen door SG Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

“De glastuinbouw levert de bouwstenen om de wereld te voeden én te vergroenen (Feeding en Greening the World). In Westland zit het consortium dat dit op kan pakken. De ambitie van Westland zou moeten zijn om het schoonste, innovatiefste en mooiste glastuinbouwgebied ter wereld te zijn”, vindt Agnes van Ardenne.

Waterbewust ondernemen is wat haar betreft dé opgave voor de komende periode. De emissies die het hoogheemraadschap meet zijn nog steeds te hoog. De gemeente moet natuurlijk goed nagaan of de bedrijven hun afvalwater dat ze niet kunnen hergebruiken netjes lozen op het riool. Maar zelfs als je je aan alle regels houdt, moet je als tuinder regelmatig een rondje om de kas lopen en checken of er geen lekkages zijn. Zorgen voor schoon water is echt een gezamenlijke taak.” 

Bron: Het Hele Westland

Marjolein Elgers

Glastuinbouw Nederland - © 2024