BZG-lijst uitgebreid met Anseros PAP Ozon waterbehandelingssysteem

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft op basis van het uitgevoerd onderzoek, in opdracht van Envico Environmental Control (uit Zoeterwoude), geoordeeld dat met het Anseros PAP Ozon waterbehandelingssysteem (type PAP5000, PAP30000, PAP100000 en grotere installaties), ten minste 95% zuiveringsrendement wordt behaald, indien deze wordt toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen.

Daarnaast heeft de BZG geoordeeld dat met de bovengenoemde installatie, indien deze wordt toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, ook kan worden voldaan aan het tenminste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid.
De zuiveringsinstallatie Anseros PAP Ozon waterbehandelingssysteem wordt daarom op de BZG-lijst met goedgekeurde zuiveringsinstallaties geplaatst, voor zowel het 95% zuiveringsrendement als voor het 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid.

Meer informatie
Voor aanvullende informatie met betrekking tot de Anseros PAP Ozon waterbehandelingssysteem wordt verwezen naar het informatieblad dat bij de BZG-lijst is gevoegd (zie downloads). Overige informatie is op te vragen bij de leverancier van het product. De laatste versie van de BZG-lijst inclusief informatieblad is eveneens als bijlage toegevoegd. Klik hier voor meer informatie. 
Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris van de BZG mevrouw C.A.M. Baltus van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL); tel. 06 511 036 38.

Glastuinbouw Waterproof

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024