BZG-lijst zuiveringsinstallaties uitgebreid met NoNa+ en EcoGreen

De BZG-lijst met goedgekeurde zuiveringsinstallaties is aangevuld met de NoNa+ (type NoNa+ 10, NoNa+ 20 en NoNa+ 40) van Ridder BV en met de EcoGreen (type I , II en III) van Water Future BV.

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft dit op basis van uitgevoerd onderzoek beoordeeld. Deze installaties mogen worden toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen en moeten ten minste 95% zuiveringsrendement behalen. Daarnaast heeft de BZG geoordeeld dat met de installaties, indien deze worden toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, ook kan worden voldaan aan het tenminste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid.

Bekijk voor aanvullende informatie met betrekking tot de NoNa+ en EcoGreen het informatieblad onderaan dit artikel. Overige informatie kunt u opvragen bij de leveranciers.

Bekijk de volledige BZG-lijst hier.

Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG)

Glastuinbouw Nederland - © 2020