Campagne Veilig op 1

Partijen in de agrarisch en groene sectoren investeren met Stigas al vele jaren om de arbeidsomstandigheden en met name de veiligheid in hun sectoren te verbeteren. Dit doen zij door 1. samen te werken; 2. te streven naar een cultuur in de sector waarbij veilig werken voorop staat; 3. ondernemers en werknemers te ondersteunen met advies, voorlichting en tools; 4. samen te werken aan technische oplossingen om de veiligheid te verbeteren; en 5. het melden en leren van (bijna)ongevallen te bevorderen.

Ongelukken kunnen in veel gevallen worden voorkomen. Dit start bij je eigen veiligheidsbewustzijn. Binnen een bedrijf is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn medewerkers. Je doet het samen! In het kader van de campagne ‘Veilig op 1’ (16-20 september 2019) geeft Stigas advies voor iedereen die in de agrarische en groene sector werkt.

Veilig op 1 tip
Bepaal en bespreek samen de regels en afspraken voor veilig werken. Hebben jullie regels, procedures en afspraken voor veilig werken en omgaan met onveilige situaties? Hierbij enkele tips:

  • Bepaal en bespreek de regels voor veilig werken samen. Ga met je medewerkers en/of collega’s om tafel en bepaal met elkaar wat de belangrijkste regels zijn. Je kunt hiervoor de poster Veilig op 1 gebruiken. Door dit samen te doen is de kans groter dan iedereen de regels onderschrijft en opvolgt.
  • Maak de regels zo concreet mogelijk.
  • Zorg ervoor dat duidelijk is wie toezicht houdt en waar diegene op moet letten.
  • Niet alleen de toezichthouder is verantwoordelijk. Iedereen is verantwoordelijk! Spreek elkaar dus aan als iemand de regels niet opvolgt.
  • Blijf de aandacht vasthouden. Ook als er nieuwe mensen op je bedrijf komen werken. En bij tijdelijke krachten. Vertel hun wat de regels zijn.
  • Geef als ondernemer, leidinggevende of preventiemedewerker altijd het goede voorbeeld.

Preventie
Preventieve arbozorg is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Stigas is in dat kader benoemd als kennispartner van Glastuinbouw Nederland. Deze preventieve arbozorg wordt betaald door de bedrijven in de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland is betrokken bij het bestuur van Stigas en oefent hiermee vanuit de wensen en behoeften in de sector invloed uit op de uitvoering en daarmee op de bestemming van de premiegelden.

Arbocatalogus
Kijk hier voor meer tips in de arbocatalogus. De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. 

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020