CBS-cijfers bevestigen groene ambitie glastuinbouwsector

Ondernemers in de glastuinbouw spannen zich in om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van groenten, bloemen en potplanten terug te dringen. De vandaag door het CBS gepubliceerde cijfers laten een duidelijke afname van chemie in de glastuinbouw zien in 2016 ten opzichte van vier jaar eerder. “De ambitie om groen te ondernemen ligt bij onze leden hoog. Hun inspanning wordt door deze cijfers bevestigd, maar om deze ambitie te realiseren blijven gewasbeschermingsmiddelen de komende jaren nodig”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland.

Het CBS publiceerde vandaag de resultaten van haar vierjaarlijks onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. De cijfers zijn gebaseerd op de toepassing in 2016 in vergelijking tot 2012. “De Nederlandse glastuinbouwsector is de kraamkamer van de biologische gewasbescherming. Geïntegreerde gewasbescherming is in onze sector de norm. Door innovatie en samenwerking kunnen we in de toekomst emissievrij en residuloos telen”, stelt Van der Tak.

Bloemisterij onder glas
Het totale gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen (kg) in de snijbloemen en potplanten onder glas is met 37% gedaald. Tussen 2012 en 2016 is het totale areaal van deze sector ook iets afgenomen. Dit betekent nog steeds een aanzienlijke daling van het gebruik van chemie met ruim een kwart (26%) per ha.

Groenten onder de glas
In de Nederlandse glasgroentesector is het totale gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen het laagst van alle land- en tuinbouwsectoren. Per hectare was het gebruik reeds laag door de toepassing van biologische bestrijders en is nu gestabiliseerd. Op alle vruchtgroentebedrijven worden biologische bestrijders ingezet om planten te beschermen tegen ziekten en plagen. Slechts ter correctie worden gewasbeschermingsmiddelen ingezet.

Toelating groene middelen
Van der Tak: “Boeren en tuinders hebben veel meer de ambitie om groen te ondernemen dan vaak wordt gedacht. Helaas verloopt de toelating van innovatieve, groene gewasbeschermingsmiddelen veel trager dan noodzakelijk. De toelatingsprocedures zijn ingewikkeld en kostbaar. Dit remt de ambitie om met zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen te telen. Dit betekent bovendien dat de Nederlandse land- en tuinbouw sector haar koppositie op het gebied van duurzame, efficiënte en innovatieve producent van voedings- en siergewassen verliest. Ik roep minister Schouten van LNV dan ook op hier een stokje voor te steken en zich sterker te maken in Europa voor onze groene ambities.”

Bekijk hier het persbericht van het CBS.

Sjaak van der Tak

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies