Chinese studenten beschikbaar voor onderzoek Nederlandse tuinbouw

De Chinese glastuinbouw groeit aanzienlijk. Met veel bewondering en enthousiasme kijken zij naar de innovaties en ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw. Inholland heeft daarom een intensieve samenwerking met twee Chinese universiteiten. Elk jaar komen ongeveer vijfentwintig Chinese HBO studenten over om kennis en ervaring op te doen.

Ook dit jaar zijn er weer vijfentwintig super enthousiaste Chinese studenten in Nederland. Momenteel volgen ze de opleiding Agribusiness bij Inholland. Het belangrijkste uitgangspunt van deze uitwisseling is het leren door te doen. Het toepassen van theoretisch opgedane kennis in de praktijk is hierbij essentieel.

Voor de periode februari – juni zijn de studenten op zoek naar bedrijven die de uitdaging aan willen gaan om in een periode van twintig weken een onderzoeksopdracht uit te laten voeren. Die onderzoeksvraag kan van alles zijn, net wat uw bedrijf onderzocht wil hebben / wil bereiken. Belangrijk detail hierbij is wel dat deze studenten Agribusiness studeren, en dus meestal geen teelt-inhoudelijke kennis hebben. Vooral keten- , marketing- of bedrijfskundige vraagstukken komen dus in aanmerking.

Heeft uw bedrijf een concreet idee of een onderzoeksvraag, maar ontbreekt het u aan de tijd voor nadere uitwerking? Staat u er voor open en vindt u het interessant om met deze student(en) met cultuurverschillen en een andere kijk op de tuinbouw de uitdaging aan te gaan en een kans te bieden bij uw organisatie?

Neem voor meer informatie contact op met Jan-willem Donkers, Domein Agri, food & Life Sciences - Inholland e-mail janwillem.donkers@spam-protectinholland.nl of met Martijn van Velzen, Stagestimulator, LTO Glaskracht Nederland en Greenport West-Holland e-mail stagestimulator@spam-protectgreenportwestholland.nl.

Martijn van Velzen

Glastuinbouw Nederland - © 2023