Chrysant onder LED niet trager in bloei, maar groeisnelheid in winter moet beter

De presentatieruimte voor de evaluatiebijeenkomst van de herfst- en winterteelt van het project met LED naar een perfecte Chrysant was dit keer een digitale wereld. De 22 aanwezigen waren via de digitale snelweg met elkaar verbonden. Omdat bij de bloei van de vorige teelt begin januari wel een presentatie was gegeven, maar geen evaluatie van de eindresultaten was geweest, werden nu de gegevens van de teelten met planting 2019 week 44-2 en 2020 week 3-2 gepresenteerd en besproken.

Geen vertraging door LED
Een belangrijke conclusie was dat Baltica geteeld onder volledig LED in deze teelten geen vertraging liet zien. Daarbij hoort wel de samenstelling van het LED spectrum waarin rood, blauw en wit licht voorkomen, want uit andere onderzoeken weten we dat de samenstelling van het spectrum effect kan hebben op de morfologie van de plant.

Kwaliteitsverschil
De kwaliteit van de takken van de planting in week 44 die geoogst werden begin januari was niet goed genoeg. De takgewichten waren te laag, omdat de bloemvorming te weinig was. Het bloemgewicht per tak was meer dan 10 gram minder dan normaal. De takken van de planting in week 3, die eind maart werden geoogst, hadden daarentegen een sterke bloemontwikkeling. Tijdens die teelt was de verwachting dat er sprake zou zijn van vertraging, maar in de laatste dagen naar de bloei toe ging de ontwikkeling juist zeer snel. De lichtbenutting bij De Perfecte Chrysant in deze teelt bleef wel lager dan die van een praktijkbedrijf waarmee wordt vergeleken. Voor zowel DPC als het praktijkbedrijf geldt dat bij de oogst in maart de lichtbenutting over de hele teelt relatief hoog was.

Snelheidsverschil
Verschil in snelheid ten opzicht van de praktijk werd in de teelt week 3 ook gezien in de eerste weken na planten. Toen was de groei onvoldoende snel. Zowel de ontwikkeling van de bloemen aan het eind van de teelt planting week 44 als de trage groei aan het begin van de planting week 3 zijn aanwijzingen dat met LED de ruimtetemperatuur hoger moet worden gehouden om een vergelijkbare snelheid van ontwikkeling te krijgen als bij SON-T.  De etmaaltemperatuur in verhouding tot de lichtsom per dag was in de winterteelt duidelijk lager dan in een SON-T praktijksituatie. De trage ontwikkeling kan dan een samenvoeging zijn van ruimtetemperatuur die lager is en het minder opwarmen van het gewas door warmtestraling van de lampen.

Effect op kasklimaat
De volgende teelt is ondanks de Coronacrisis inmiddels geplant en dat is geen virtuele kas, maar gewoon met de wortels in de grond. In deze teelt wordt een proef gedaan waarbij voor de trips bestrijding Orius is uitgezet op de bakken met stek en tijdens de teelt de Orius wordt bijgevoerd. De afdeling is voorzien van insectengaas tegen motten en wantsen (grofmazig) en daarom wordt er gekeken naar het effect hiervan op het kasklimaat met en zonder verneveling.

Kas als Energiebron

Arie de Gelder (WUR)

Glastuinbouw Nederland - © 2024