Chrysant op water is ook nieuw leren telen

Proeftuin Zwaagdijk heeft dit jaar tot nu toe tien proeven uitgevoerd met chrysant op water. Het betrof met name de cultivar ‘Pina Colada’. De proeven richten zich op de bewortelingsfase en de langedagfase, omdat in die perioden groei en ontwikkeling nog niet optimaal verlopen. Is het gewas eenmaal in de korte dag, dan is de groei goed en probleemloos.

De suboptimale omstandigheden tijdens de beworteling en de langedagfase komen onder andere tot uiting in een vergeling van bladeren van een bepaalde leeftijd, iets wat in de grondteelt van ‘Pina Colada’ ook, maar dan in mindere mate wordt waargenomen. Als planten met gele bladeren de korte dag in gaan of minder licht krijgen, laten ze binnen enkele dagen een duidelijke verbetering van de bladkleur zien.

Afgestemde strategie
De proeven richtten zich onder andere op de effecten van bemesting, microklimaat en licht op de vergeling. Met name de lichtintensiteit en/of de lichtsom lijkt een rol te spelen. Planten die meer waren geschermd, vertoonden duidelijk minder vergeling. Mogelijk speelt het teeltsysteem daarin een belangrijke rol. Uit metingen blijkt namelijk dat de reflectie van drijvers die worden gebruikt bij de proeven, aanzienlijk hoger kan liggen dan bij grond. Dit zal met name van invloed zijn in de fase waarin het gewas de ondergrond nog niet bedekt, dus kort na het planten. De teelt op water vereist dus kennelijk een daarop afgestemde scherm- en belichtingsstrategie.

Cultivarkeuze
In een eerste cultivarproef op water bleken ‘Pina Cola’ en ‘Purple Star’ duidelijk gevoeliger zijn voor de bladvergeling dan de andere geteste cultivars. De vergeling was afwezig of nagenoeg afwezig in ‘Aristotle’, ‘Bride’ en ‘Baltica’. Alle twaalf geteste cultivars deden het op water, maar er zijn wel duidelijke verschillen in het gemak waarmee de wortelvorming in water plaatsvindt en de daaruit resulterende groei. Net als bij andere gewassen die op water worden geteeld, is de cultivarkeuze dus een zeer belangrijke factor.
Overigens was de uitval in alle proeven – ook in de soms zeer hete zomerperioden – verwaarloosbaar.

Matthijs Blind (Proeftuin Zwaagdijk)

Glastuinbouw Nederland - © 2020