CNV kondigt collectieve acties aan

De onderhandelingen tussen de vakbonden (vakcentrales FNV, CNV en VCP), de werkgeverorganisaties en het kabinet over een goed toekomstbestendig pensioenstelsel zijn vastgelopen. Er is geen ‘pensioenakkoord’ tot stand gekomen.

Als gevolg van het niet tot stand komen van het pensioenakkoord kondigt CNV aan collectieve acties te gaan ondernemen op 18 maart 2019.

Glastuinbouw Nederland komt vóór 18 maart met een advies voor leden hoe om te gaan met werknemers die willen deelnemen aan de collectieve acties. Indien nodig informeert Glastuinbouw Nederland u eerder. Bijvoorbeeld als wij er kennis van hebben gekregen dat er gerichte acties in de glastuinbouw gaan plaatsvinden. Samen met LTO Nederland en VNO-NCW bereidt Glastuinbouw Nederland de informatievoorziening richting de leden voor.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleidsspecialist Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid Glastuinbouw Nederland.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies