CO2-voorziening gezamenlijke verantwoordelijkheid met overheid

Afgelopen zomer liep de CO2-voorziening door OCAP sterk terug als gevolg van een calamiteit bij de grootste CO2-bron, de Shell raffinaderij in Pernis. Naar aanleiding van de calamiteit stelden het CDA en de VVD Kamervragen aan de minister van EZ. Een update.

Onlangs werden de vragen beantwoord. Daarin komt naar voren dat de overheid in het kader van de energietransitie van de glastuinbouw bekijkt of en hoe de CO2-levering aan de glastuinbouw is uit te breiden.

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven. LTO Glaskracht Nederland leest in de beantwoording een bevestiging van deze gezamenlijke inzet. Er zijn volop besprekingen over de diverse mogelijkheden.

De beeldvorming in de pers, dat de overheid niet bijspringt omdat OCAP een private organisatie is, is dan ook onjuist. Dit betreft alleen de vraag of de overheid een rol ziet bij calamiteiten en de gevolgen daarvan zoals bij Shell.

In een uitgebreide reactie gaat OCAP in op deze gezamenlijke inzet, die LTO Glaskracht Nederland volledig onderschrijft. Lees OCAP's reactie hier

Glastuinbouw Nederland - © 2022