Colland kent subsidieaanvragen Glastuinbouw Nederland toe

Op 27 mei jl. heeft het bestuur van Colland Arbeidsmarktbeleid een drietal projecten subsidieaanvragen goedgekeurd die door Glastuinbouw Nederland waren ingediend.

Dit zijn: Vlog uit de KasGoGoGreenhouse en Mission to Mars. Glastuinbouw Nederland is erg tevreden over de toekenning van deze projecten. De projecten zijn ontwikkeld in het kader van het 6 speerpuntenplan 2019. Het eerste project is er op gericht scholieren voor vakantiewerk in de glastuinbouw te interesseren, het tweede project is er op gericht als de scholieren eenmaal in de sector aan het werk zijn te verleiden om te kiezen voor een baan in de sector of een opleiding om uiteindelijk in de sector aan de slag te gaan. Het derde project is er op gericht het onderwijs aantrekkelijk te maken. Omdat het erg interessant is dat de glastuinbouw, het onderwijs, kennisinstituten en universiteiten en de europese ruimtevaartorganisatie ESA samenwerken om met elkaar de mogelijkheden over en weer van de circulaire kas onderzoeken.
Tegelijkertijd willen we een doorlopende leerlijn stimuleren vanuit VMBO, naar MBO, naar HBO en naar WO en uiteindelijk instroom in de sector. Peter Loef neemt namens Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland zitting in het bestuur van Colland Arbeidsmarkt. De subsidie wordt toegekend vanuit de premie die alle glastuinbouwondernemers aan Colland betalen.

 

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021