Collegebesluiten Ctgb april 2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in de vergadering van eind april diverse besluiten genomen. Voor het totaal overzicht van de besluiten ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zie bijgevoegde link met de complete tekst van het Collegebesluit.

Nieuwe Toelating:

Velifer (16210N)
Dit insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Beauveria bassiana PPRI 5339 wordt voor professioneel gebruik toegelaten in de bedekte teelt van aardbei, vruchtgroenten van Cucurbitaceae (eetbare en niet-eetbare schil), vruchtgroenten van Solanaceae, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

Etiketuitbreidingen:

 Ethrel A (6355N)
De toelating van deze groeiregulator op basis van de werkzame stof ethefon wordt voor professioneel gebruik gewijzigd voor de gewasgroep bromeliaceae (bedekte teelt).

Taegro (15794N)
De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens stam FZb24 wordt uitgebreid met onder meer de bedekten teelten van: Bladgroenten m.u.v. sla; okra; bloemkoolachtigen, bladkoolachtigen, radijsachtigen, wortelen, aromatische kruidengewassen, bolbloemen en knolbloemen, potplanten, snijbloemen, veredeling en zaadteelt.

Polyversum (16162N)
De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik op basis van de werkzame stof Pythium oligandrum stam M1 krijgt een uitbreiding van het etiket op basis van een wederzijdse erkenningsprocedure.

Renewal besluiten: 

Menno Florades (15526N)
De toelating van dit ontsmettingsmiddel op basis van de werkzame stof benzoezuur voor professioneel gebruik is geherregistreerd. Het ontsmettingsmiddel wordt toegepast in de land- en tuinbouw, in klein gereedschap, niet-doorlatende vlakke, harde oppervlakken, harde oppervlakken en containers en oppervlakken (tafels, trays, machines, containers, potten etc.). Er geldt een aflevertermijn tot 07-11-2021 en een opgebruiktermijn tot 07-11-2022 voor het oude W10 etiket

Intrekkingsbesluiten
De toelatingen van alle schimmelbestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof mancozeb komen te vervallen vanaf 04-07-2021. Er geldt een aflevertermijn tot 04-11-2021 en een opgebruiktermijn tot 04-01-2022.
Er staan bloemisterijgewassen bedekte teelt op onderstaande toelatingen waarop dit dus van toepassing is: 8758 N Penncozeb 80 WP, 10274 N Penncozeb SC, 10421 N Penncozeb DG, 10560 N TRIDEX DG, 12168 N VONDOZEB DG, 12749 N Tridex 80 WP, 13489 N Mastana SC, 13884 N HF Mancozeb DG, 15691 N TRIMANOC DG, 15763 N APN Mancozeb 75%.

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2021