Collegebesluiten Ctgb augustus 2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft eind augustus diverse besluiten genomen. Het totaal overzicht van de besluiten is terug te vinden in het persbericht van het Ctgb (zie bijlage). Voor de glastuinbouw zijn onderstaande besluiten van belang.

ETIKET UITBREIDING

Pergado (15974 N)

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel met de werkzame stof mandipropamid wordt via een kleine toepassing uitgebreid voor professioneel gebruik in onder meer de bedekte teelt van: potplantenteelten en snijbloemen, trekheesters, snijgroen, bloemenzaadteelt en de bedekte teelt van veredeling en zaadteelt van akkerbouw, groente, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen. Zie ook dit bericht.

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2021