Collegebesluiten Ctgb juli 2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Het totaal overzicht van de besluiten is terug te vinden in het persbericht van het Ctgb (zie bijlage). Voor de glastuinbouw zijn onderstaande besluiten van belang.

ETIKET UITBREIDING

VitiSan (15748 N)
De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel met de werkzame stof kalium waterstofcarbonaat wordt via een kleine toepassing uitgebreid voor professioneel gebruik in de bedekte teelt van aardbeien en vruchtgroenten van Cucurbitaceae.

Amylo-X WG (16011 N)
De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel met de Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum strain D747 wordt via een kleine toepassing uitgebreid voor professioneel gebruik in de bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae, aubergine, okra, koolgewassen, vijg, kiwi, bladgroenten, wortel- en knolgewassen, bosuien, stengelgroenten, kruidenteelt, eetbare paddenstoelen, bloembol – en bloemknolgewassen, potplanten (incl. perkplanten) en snijbloemen.

ETIKET WIJZIGING

Decis (7774 N)
De volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Decis: ‘Voor middelen op basis van deltamethrin geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.0525 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.’

Decis Protech (15889 N)
De volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Decis Protech: ‘Voor middelen op basis van deltamethrin geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.0525 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.’

Sumicidin Super (10211 N)
De volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Sumicidin Super: ‘Voor middelen op basis van esfenvaleraat geldt in bedekte teelten een totale dosering van 0.250 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.’

Vertimec Gold (13087 N)
De volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Vertimec Gold: ‘Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.072 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.’

Vertimec Pro (15315 N)
De volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Vertimec Pro: ‘Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.072 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.’

Valmec EC (16072 N)
De volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Valmec EC: ‘Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.072 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.’

Valmec EW (16073 N)
De volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Valmec EW: ‘Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.072 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.’

Altacor (13643 N)
De volgende aanvullende toepassingsvoorwaarde opgenomen op het WG van Altacor: ‘Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van chlorantraniliprole geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0.212 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.’

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website, zie gewasbescherminingsmiddelen en biociden.

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2021