Collegebesluiten Ctgb november 2022

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar vergadering van november diverse besluiten genomen. Voor het totaal overzicht van de besluiten ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zie beide documenten bij de bijlagen.

Nieuwe registaties:
Neudosan (16452N)
Dit mijten- en insecticidenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stoffen vetzuren C7-C in 18 onverzadigd en kalizouten wordt voor professioneel gebruik toegelaten in: de teelt van peulvruchten, pitvruchten (onbedekte teelt), steenvruchten (onbedekte teelt), bessen (onbedekte teelt), bladgroenten, vruchtgroenten (onbedekte teelt), vruchtgroenten (bedekte teelt), koolgewassen m.u.v. spruitkool (onbedekte teelt), spruitkool (onbedekte teelt), koolgewassen (bedekte teelt), wortel- en knolgewassen (onbedekte teelt), wortel- en knolgewassen (bedekte teelt), ui-achtigen (onbedekte teelt), stengelgroenten, kruidenteelt, vers en gedroogd (bedekte teelt) en sierteeltgewassen (bedekte teelt).

Etiketuitbreidingen
Ohayo (10710N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Fluazinam wordt voor professioneel gebruik uitgebreid met de volgende kleine toepassingen: Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt), Bolbloemen en knolbloemen m.u.v. tulp, lelie en narcis (bedekte teelt), Bloembollen en bloemknollen (m.u.v. tulp, hyacint, iris, krokus en narcis), Narcis grofbollig, Narcis miniatuur (onbedekte teelt) en Pioenroos.

Botector (16066 N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel Aureobasidium pullulans DSM 14941 wordt voor professioneel gebruik uitgebreid met de volgende kleine toepassingen: Aardbei opkweek en vermeerderingsteelt, Bessen opkweek en vermeerderingsteelt, Druif opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt), Braam- en framboos-achtigen (Rubus spp.) opkweek en vermeerderingsteelt, Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt), Vruchtgroenten van Solanaceae opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt), Vruchtgroenten van cucurbitaceae eetbare schil, Vruchtgroenten van solanaceae , Bloemisterijgewassen opkweek en vermeerderingsteelt, Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), Potplanten (bedekte teelt), Snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden), Snijbloemen (bedekte teelt, niet grondgebonden), Boomkwekerijgewassen opkweek en vermeerderingsteelt Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), Laanbomen (onbedekte teelt), Klimplanten (onbedekte teelt), Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt), Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt), Heide soorten (onbedekte teelt), Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt),Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt), Vaste plantenteelt opkweek en vermeerderingsteelt, Vaste plantenteelt, Bloemenzaadteelt, Veredeling en zaadteelt (m.u.v. aardappelen, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras).

Wijzigingen gewasbeschermingsmiddelen
Winner (14958 N) 
Van dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik op basis van de werkzame stof formetanate wordt de toelating voor een deel van het etiket gewijzigd. Namelijk het aantal teeltcycli voor Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt) wordt verlaagd van 5 naar 3. Er geldt een aflevertermijn voor het oude etiket W2 van zes maanden en een opgebruiktermijn van twaalf maanden.

Ingetrokken Toelatingen
De toelating van Movento (13404 N) op basis van de werkzame stof spirotetramat komt te vervallen. Er geldt een aflevertermijn tot 30 april 2024 en een opgebruiktermijn tot 30 oktober 2024. De toelating van Batavia (15615N) op basis van de werkzame stof spirotetramat komt te vervallen. Er geldt een aflevertermijn tot 30 april 2024 en een opgebruiktermijn tot 30 oktober 2024. Zie ook dit bericht.

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl.
Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website

Jeannette Vriend

Jaarplan Regio 2024

Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders en partners een toekomstbestendige glastuinbouw in de regio realiseren. Ook in 2024 staat deze ambitie centraal binnen de regio's.

Glastuinbouw Nederland - © 2024