Collegebesluiten februari 2019

De etiketwijzingen Isonet-T, Serenade en Turex WG zijn de belangrijkste besluiten die door het Ctgb zijn genomen in de collegevergadering van februari 2019 voor de glastuinbouw.

UITBREIDINGEN

Serenade (14536 N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Bacillus subtilis stam QST 713 wordt uitgebreid ten behoeve van de bedekte teelt van bloemisterijgewassen.

WEDERZIJDSE ERKENNINGEN

Isonet-T (15564N)
Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding van de tomatenmineermot in de bedekte teelt van aubergine en tomaat. Met dit besluit wordt het maximum aantal toepassingen per 12 maanden uitgebreid van 1 naar 3.

Turex WG (15039N)
Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in onder meer de bedekte teelt van bladgroenten, peulgroenten (m.u.v. pronkboon)  en  vruchtgroententeelten.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies