Collegebesluiten januari 2020

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Het totaaloverzicht van de besluiten is via onderstaande link te lezen in het persbericht van het Ctgb. Voor de glastuinbouw zijn onderstaande besluiten van belang.

Etiketuitbreiding

Botanigard WG (12612 N)
Dit insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Beauveria bassiana stam GHA voor professioneel gebruik, wordt uitgebreid met een groot aantal kleine toepassingen. De wijziging betreft onder meer de bedekte teelt van: stengelgroenten, bolbloemen en knolbloemen, pioenrozen, hyacint en gladiool.

Fungaflash (7119 N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof imazalil voor professioneel gebruik, wordt uitgebreid met enkele kleine toepassingen. De wijziging betreft de bedekte teelt van: potplanten, snijbloemen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt.

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website.
 

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies