Collegebesluiten oktober 2019

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in oktober 2019 diverse besluiten genomen. Voor de glastuinbouw zijn onderstaande besluiten van belang.

TOELATING GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

LilyPlus (15923 N)
Werkzame stof: 6-benzyladenine
Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een indoor dompelbehandeling van leliebollen voor de bloementeelt. De behandelde bollen worden zowel in de kas als op het veld uitgeplant.

OROCIDE PLUS (15958 N)
Werkzame stof: sinaasappelolie
Dit middel wordt toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van tomaat en paprika. Het middel is als kleine toepassing toelaatbaar in de bedekte teelten van vruchtgroenten van Cucurbitaceae (eetbare en niet-eetbare schil), snijbloemen, snijgroen en trekheesters. Voor niet-professioneel gebruik is het middel toepasbaar als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van paprika en tomaat.

UITBREIDING GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Captosan 500 SC (10104 N)
Werkzame stof: captan
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in bolbloemen van lelie (grondgebonden bedekte bloementeelt).

PreFeRal (12694 N)
Werkzame stof: Isaria fumosorosea Apopka stam 97 (voorheen Paecilomyces fumosoroseus)
Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de bedekte teelten van aardbei, sierteeltgewassen en vruchtgroente van Cucurbitaceae en Solanaceae, en als kleine toepassing in de bedekte teelten van klein fruit, boon met peul, kruiden, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

INGETROKKEN MIDDELEN

DuPont TREORIS (14934 N), Abringo (Abringo) en Allure vloeibaar (11585 N)
Werkzame stof: chloorthalonil
Vervalt op 20 november 2019
Aflevertermijn: 20 mei 2020
Opgebruiktermijn: 20 mei 2020

Danadim Progress (9978 N)
Werkzame stof: dimethoaat
Vervalt op 31 december 2019
Aflevertermijn: 30 juni 2020
Opgebruiktermijn: 30 juni 2020

Nomolt (9914 N)
Werkzame stof: teflubenzuron
Vervalt op 30 november 2019
Aflevertermijn: 30 mei 2020
Opgebruiktermijn: 30 mei 2021

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies