Collegebesluiten september 2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Het totaal overzicht van de besluiten is terug te vinden in het persbericht van het Ctgb (zie onderaan dit bericht). Voor de glastuinbouw zijn onderstaande besluiten van belang.

NIEUWE TOELATING

Futureco Nofly WP (16266N)
De toelating van dit insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Paecilomyces fumo-soroseus stam FE9901 is middels een wederzijdse erkenningsprocedure tot stand gekomen. Het middel krijgt een toelating in de bedekte teelt van: tomaat, paprika, courgette, meloen, aubergine, augurk, komkommer, pompoen, stokslaboon, linzen en vaste planten. 

ETIKET UITBREIDING

Bettix SC (11503N)
De toelating van dit onkruidbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof metamitron wordt uitgebreid in de teelt van: bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt), bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt) en bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt).

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld.

Jeannette Vriend

Benchmark Cyclamen in volle gang

De Benchmark Cyclamen 2021 draait inmiddels op volle toeren. De cyclamen staan dit jaar in de showtuin van Beekenkamp. Er zijn 19 deelnemers die met zijn allen totaal 36 partijen heb-ben ingeleverd. Deze 36 partijen zijn onderverdeeld in 29 mini’s en...

Glastuinbouw Nederland - © 2021