Collegevergadering Ctgb levert nieuwe etiketuitbreidingen op

Het college van het Ctgb heeft in haar augustusvergadering een aantal nieuwe besluiten genomen. Voor de glastuinbouw- en zomerbloemensector zijn de etiketuitbreiding van NEMguard DE en Coral SE het meest relevant.

Corzal SE 13234 N (fenmedifam)
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met toepassingen in: Aardbei (onbedekte teelt), Spinazie (onbedekte teelt), Snijbiet (onbedekte teelt), Boomkwekerijgewassen (gezaaid) (onbedekte teelt), Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt), Rode biet (onbedekte teelt).

NEMguard 15262 N (knoflookextract)
Zie ook dit nieuwsartikel. NEMGuard is een aaltjesbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met toepassingen in: Peulvruchten (onbedekte teelt),Witlof (pennenteelt)(onbedekte teelt), Cichorei (onbedekte teelt), Graszodenteelt (onbedekte teelt), Aardbeien (onbedekte teelt), Houtig kleinfruit (onbedekte teelt), Peulgroenten (bedekte teelt), Koolgewassen (bedekte teelt), Koolgewassen (onbedekte teelt), Wortel- en knolgewassen (m.u.v. wortelen), Ui- achtige (onbedekte teelt), Stengelgroenten (onbedekte teelt), Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt), Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt), Dahlia (onbedekte teelt, bloembollen en bloemknollen), Gladiool (onbedekte teelt, bloembollen en bloemknollen), Lelie (onbedekte teelt, bloembollen en bloemknollen), Bloemisterijgewassen, Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), Vaste plantenteelt (onbedekte teelt), Veredeling en zaadteelt van groente, fruit en bloemisterijgewassen en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen,groenbemesters, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap (onbedekte teelt), Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt).

Herregistratie van Nimrod Vloeibaar 6834 N
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professionele gebruik wordt toegelaten in: de onbedekte teelten van appel, peer, aardbei, aalbessen, braam- en framboosachtigen, boomkwekerijgewassen en vaste planten, de bedekte niet-grondgebonden teelten van aardbei, aalbessen, braam- en framboosachtigen, komkommer, tomaat, roos, gerbera (kleine toepassing), boomkwekerijgewassen en vaste planten.
Het bestaande gebruik in de bedekte teelt van courgette en augurk en in openbaar groen vervalt bij de herregistratie.
Bij de herregistratie worden voor diverse toepassingen nieuwe toepassingsvoorwaar-den opgelegd ter bescherming van de toepasser, grondwater, zoogdieren en niet-doelwit planten.

Ingetrokken Biociden
De volgende biocidentoelatingen met een biocidetoelating PT-14 Rodenticiden met als werkzame stoffen difenacum, bromadioloin en difethialon (ter bestrijding van muizen, soms ook ratten) verliezen hun toelating. De expiratiedatum vervallen, aflevertermijn tot 28 augustus 2017; opgebruiken tot 28-02-2017. het gaat om:
13362 N HGX muizenlokdoos
14089 N Sorexa Paste
13973 N TOXA OVERDOSE
7224 N Ratak Pellets
7967 N Ratak Muizenkorrels
13787 N Fentrol Mouse Blocks
NL-0000787-0000  Fentrol Rat Blocks (met een biocidetoelating PT-14 Rodenticiden
NL-0012749-0000 Jade Cluster Grain
8170 N SUPER CAID MUIZENKORRELS
14638 N Bromatrol
13023 N Roxasect tegen Muizen
12756 N Pokon Muizen Stop

Op basis van deze werkzame stoffen difenacum en bromadiolon is er nog een groot aantal middelen met een Biocidetoelating. 

Via de download hieronder kunt u het hele overzicht van collegebesluiten van de Ctgb-vergadering nalezen.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies