Controle waterkwaliteit steeds vaker met warmtebeeldcamera’s

Waterschap werken voortdurend aan een goede waterkwaliteit. Er wordt onder andere gecontroleerd of er via het water geen schadelijke stoffen de natuur in gaan, zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen die worden gebruikt in de glastuinbouw. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) geeft aan dat daarbij steeds vaker gebruik wordt gemaakt van warmtebeeldcamera’s.

Een warmtebeeldcamera geeft door middel van kleurverschillen aan waar er warmer water de sloot in stroomt. Water dat uit een kas komt is vaak warmer dan het water in de sloot. Met de warmtebeeldcamera kunnen handhavers zien waar er buizen water op de sloot lozen en zo gerichter metingen uitvoeren op meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

Zevende zintuig
Warmtebeeldcamera’s vormen voor waterschappen een van de manieren om lozingen te achterhalen, naast het doen van snel- of laboratoriumtests om de waterkwaliteit vast te stellen. “Om de tuinders scherp te houden, kondigen we nu aan dat we ook de komende maanden volop doorgaan met de inzet van warmtebeeldcamera’s”, zo zegt Steven van Zimmeren, toezichthouder en handhaver bij HHSK, op de website H2O, een uitgave van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). De camera’s worden sinds ongeveer anderhalf jaar gebruikt. “De warmtebeeldcamera, als onderdeel van onze gereedschapskist, heeft zich in die periode echt wel bewezen. Het is een soort zevende zintuig dat extra inzicht geeft.”

Transparantie
Zeker in de koudere wintermaanden kunnen handhavers met behulp van de warmtebeeldcamera snel vaststellen waar er buizen water op de sloot lozen. Vervolgens kunnen ze dan gerichter metingen uitvoeren. De camera wordt op het water gericht en meteen zijn de eerste waarnemingen zichtbaar. Vervolgens wordt het gesprek aangegaan met een tuinder om te achterhalen wat er aan de hand is. Vaak gaat het om onbedoelde lozingen en lukt het teeltbedrijven daarna om maatregelen te nemen.
Het is een bewuste keuze van HHSK om op de eigen website aan te kondigen dat het hoogheemraadschap lozingen ook met een warmtebeeldcamera opspoort. Het hoogheemraadschap gelooft in transparantie en de werkwijze is geen geheim. “De lozingen vormen een groot probleem en die willen we achterhalen. Daar werken we ook in coronatijd aan. Daarom leek het ons goed de tuinders nogmaals te laten weten dat het hoogheemraadschap gebruik maakt van diverse opsporingsmiddelen”, aldus Van Zimmeren.

Glastuinbouw Waterproof

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021